ΓΑΛΗΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Σχετικά

Βιογραφικό Σημείωμα

Η Γαλήνη Στεργίου είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης - Πρόγραμμα Διαχείρισης και Συντήρησης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων. Κατά την διάρκεια των σπουδών της εργάστηκε εθελοντικά στο εργαστήριο συντήρησης βιβλίου-χαρτιού της βιβλιοθήκης "Κοραής", Χίου, για την συντήρηση επίπεδων χάρτινων αντικειμένων (αφίσες) από ιδιωτική συλλογή, καθώς και στο εργαστήριο κεραμικής του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκης, για την καταγραφή και ομαδοποίηση κεραμικών θραυσμάτων (όστρακα).


Επίσης, εργάστηκε εθελοντικά στο εργαστήριο συντήρησης της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων, Θεσσαλονίκης, για την αποκατάσταση του αρχείου της μόνιμης έκθεσης του έργου «Αποκατάσταση του διατηρητέου συγκροτήματος της πρώην Σχολής Τεχνών και επαγγελμάτων (Σχολή Χαμηδιέ, μετέπειτα μηχανουργείο Αξυλιθιώτη)», στην Θεσσαλονίκη.

Από το 2016, διατηρεί εργαστήριο συντήρησης στην Θεσσαλονίκη και αναλαμβάνει έργα συντήρησης από εκκλησίες και ιδιωτικές συλλογές (εικόνες, ξυλόγλυπτα αντικείμενα, έργα τέχνης, βιβλία-αρχειακό υλικό και κεραμικά, μεταλλικά και γυάλινα αντικείμενα). Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται: η συντήρηση των Δεσποτικών εικόνων και ξυλόγλυπτων του τέμπλου, του Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου Μόλιστας, Ιωαννίνων, του Μνημείου «Ολοκαυτώματος του Χορτιάτη» (ψηφιδωτό-τοιχογραφία) και οι πίνακες από την ιδιωτική συλλογή τέχνης Γεώργιου Κητή.
Η Γαλήνη Στεργίου είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων του Ηνωμένου Βασιλείου (ICOM UK).


Οι εργασίες συντήρησης που λαμβάνουν χώρα είναι σύμφωνοι με τους διεθνείς κώδικες ηθικής και δεοντολογίας της συντήρησης των πολιτιστικών αγαθών. Συγκεκριμένα στοχεύουν στην αναστολή των παραγόντων φθοράς, στην αφαίρεση των παλαιότερων επεμβάσεων, και στην αποκατάσταση τους και επανατοποθέτηση των συντηρημένων έργων στο αρχικό τους περιβάλλον μέσω ενδεδειγμένων τρόπων φύλαξης.

Publications

• Stergiou, G., Papadopoulou, M., 2021, Digital narration as a museum tool: The example of St. George church, Asvestochori, Thessaloniki, 4th Pan-Hellenic Conference on Digital Cultural Heritage – EuroMed 2021, Athens, 30/09-02/10/2021.

• Stergiou, G., 2021, From tracking to conservation and restoration of a double-sided ecclesiastical banner from Saint Nicholas church, Molista, Ioannina, «Ek Chioniadon» Konitsa, v. 19, p.57-62.

• Στεργίου Γ., 2018, Από τον εντοπισμό, στην συντήρηση και την αποκατάσταση: Η ιστορία διάσωσης ενός αμφιπρόσωπου εκκλησιαστικού λάβαρου. Ηλεκτρονικό περιοδικό Πεμπτουσία.

• Stergiou G., 2016, Conservation and restoration of a double-sided ecclesiastical banner from Saint Nicholas church, Molista, Ioannina. 2nd Int Meeting for Conservation & Documentation of Ecclesiastical Artefacts. Zakynthos, 14-15 December. ​

• Stergiou G., Lampakis .D, Stergiou .C, Karapanagiotis .I and Melfos .V, 2016, Identification of pigments used in early 19h century icons from St. George Church, Asvestochori, Thessaloniki, Greece. 2nd Int. Meeting for Conservation & Documentation of Ecclesiastical Artefacts. Zakynthos, 14-15 December.

Διαδικασία

Παραλαβή του έργου και συμπλήρωση «Πρωτόκολλου Παράδοσης-Παραλαβής». Οπτική παρατήρηση της κατάστασης διατήρησης του έργου και προτάσεις συντήρησης του (Consulting).
Φωτογραφική τεκμηρίωση και δημιουργία του Δελτίου Τεκμηρίωσης με την κατάσταση διατήρησης του έργου. Πραγματοποίηση spot test και διάγνωση φθορών.
Καθορισμός στόχων και απαιτήσεων για τη συντήρηση του έργου και έγκριση έναρξης εργασιών.
Έναρξη εργασιών σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της συντήρησης και λεπτομερής φωτογραφική τεκμηρίωση των φθορών και της αποκατάστασης τους. Ολοκλήρωση του Δελτίου Τεκμηρίωσης των εργασιών και προετοιμασία του έργου για παράδοση.
Επικοινωνια

Χρειάζεστε βοήθεια για κάποιο έργο;

Το εργαστήριο συντήρησης αναλαμβάνει έργα συντήρησης από εκκλησίες και ιδιωτικές συλλογές (εικόνες, ξυλόγλυπτα αντικείμενα, έργα τέχνης, βιβλία-αρχειακό υλικό, καθώς και κεραμικά, μεταλλικά και γυάλινα αντικείμενα). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνια