Συντήρηση Βιβλίων

Η σωστή επιλογή των μεθόδων συντήρησης των χάρτινων έργων τέχνης εξαρτάται άμεσα από τον προσδιορισμό των παραγόντων που έχουν επιδράσει αρνητικά στα υλικά κατασκευής τους. Οι παράγοντες φθοράς του χαρτιού συνδέονται συνήθως στενά μεταξύ τους και είναι: (α) οι ενδογενείς, δηλαδή η κακή ποιότητα των υλικών και της κατασκευής των χάρτινων έργων τέχνης, (β) οι περιβαλλοντικοί, οι οποίοι αφορούν την φύλαξη και την έκθεση τους, (γ) οι βιολογικοί, που συνδέονται με ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες με αποτέλεσμα την ανάπτυξη εντόμων και μικροοργανισμών και (δ) οι ανθρώπινοι, που περιλαμβάνουν την κακή μεταχείριση των έργων.

Επομένως τα στάδια της συντήρησης είναι:
1.Απολύμανση
2.Στεγνός καθαρισμός
3.Χημικός καθαρισμός
4.Έλεγχος διαλυτότητας των μελανιών
5.Μέτρηση βαθμού οξύτητας
6.Υγρός καθαρισμός
7.Αποξίνωση
8.Λεύκανση
9.Κολλάρισμα
10.Αποκατάσταση μηχανικών και φυσικών φθορών
11.Αισθητική αποκατάσταση

Ευχολόγιο

Δοξαστάριο

Μακεδονικά

Επικοινωνια

Χρειάζεστε βοήθεια για κάποιο έργο;

Το εργαστήριο συντήρησης αναλαμβάνει έργα συντήρησης από εκκλησίες και ιδιωτικές συλλογές (εικόνες, ξυλόγλυπτα αντικείμενα, έργα τέχνης, βιβλία-αρχειακό υλικό, καθώς και κεραμικά, μεταλλικά και γυάλινα αντικείμενα). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνια